Een huis verbouwen

Als u erover denkt om uw huis te verbouwen, spelen uw financiën daarbij vaak een bepalende rol. Wist u dat u de overwaarde van uw huis kunt benutten om uw verbouwing te financieren?
 
U kunt uw overwaarde gebruiken om over extra geld te beschikken. Met dat geld kunt u uw huis verbouwen. U maakt geld vrij uit uw overwaarde door het verhogen van uw huidige hypotheek of door een tweede hypotheek af te sluiten.

Fiscaal voordeel
Als u het geld gebruikt voor een verbouwing, dat wil zeggen voor verbetering of onderhoud van uw hoofdwoning, dan is de hypotheekrente volledig aftrekbaar. Rente over leningen, bedoeld voor consumptieve bestedingen, is sinds de ingang van het nieuwe belastingstelsel niet meer fiscaal aftrekbaar.

Verbouwen zonder overwaarde
Wilt u gaan verbouwen als uw huis nog geen overwaarde heeft, bijvoorbeeld omdat u daar nog niet zo lang in woont?
Aan de hand van uw bouwplan zal door een taxateur moeten worden vastgesteld wat de waarde van uw woning, na gereedkomen van de verbouwing, zal zijn. Hierbij moet u wel rekening houden dat de waardevermeerdering na een verbouwing niet gelijk zal zijn aan de verbouwingskosten (een nieuwe keuken zal veelal een geringe waardestijging geven omdat dit zeer persoonlijk is).

Aan de hand van de door de taxateur vastgestelde waarde na verbouwing kan het bedrag van de hypotheekverhoging worden vastgesteld.
Een hypothecaire lening is wel zo gunstig, want u betaalt dan minder rente dan bij een persoonlijke lening.
arrow
Home | Hypotheken | Een huis verbouwen
verbouwen

verbouwen

4
Tradeville Advies | MiracleWeb 3.0