Over ons

In veel gevallen zijn er binnen het bedrijf al regelingen getroffen die in de sfeer van risicobeheer liggen of daar indirect mee te maken hebben. Een goede inventarisatie van uw huidige verzekeringen is daarom een belangrijk startpunt.
 
Inventarisatie wensen en behoeften
Hier worden de wensen en behoeften van uw bedrijf, uw werknemers en u als ondernemer in kaart gebracht, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de financiële mogelijkheden die uw onderneming heeft.
 
Analyse
De geïnventariseerde regelingen worden geanalyseerd en naast de wensen en behoeften van uw bedrijf, uw medewerkers en u als ondernemer gelegd. De huidige situatie wordt hierbij gespiegeld aan uw specifieke wensen.
 
Advies
Op basis van de inventarisatie en de analyse van de wensen en behoeften wordt door Tradeville Advies een advies neergelegd omtrent de meest optimale invulling van het verzekeringspakket voor uw onderneming.
 
Implementatie
Op grond van het door Tradeville Advies uitgebrachte advies maakt u uiteindelijk een keuze hoe en welke onderdelen van het geadviseerde verzekeringspakket u wilt gaan inzetten binnen uw onderneming. Deze onderdelen worden vervolgens geïmplementeerd. De specialisten van Tradeville Advies zijn er natuurlijk altijd als het gaat om het beantwoorden van al uw vragen.
 
Begeleiding en persoonlijk advies
Ons advies leidt tot een optimale inrichting van uw organisatie op het gebied van al uw bedrijfsverzekeringen en werknemersregelingen. Om ervoor te zorgen dat de door u afgesloten verzekeringen en getroffen regelingen ook in de toekomst optimaal afgestemd blijven op de situatie binnen uw bedrijf, onderhoudt Tradeville Advies regelmatig contact met u.
Klachten
KIFID2015
 
 

Kifid, het financiële klachteninstituut 
Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

Het instituut Kifid staat voor:

klantvriendelijkheid
professionaliteit
transparantie
uniformiteit
eenduidigheid en kennisdelen

Het instituut is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (bindend) bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid.

Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten.

Kifid werkt onder vergunning en toezicht van de Minister van Financiën. Ga voor meer informatie naar kifid.nl.

 

Wat doet Kifid voor consumenten?
Bij Kifid kunnen consumenten terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Zij moeten wel eerst samen met hun financiële dienstverlener (FD) naar een oplossing zoeken.

Consumenten vinden op kifid.nl informatie over de interne klachtenprocedure (IKP) van de FD. Ook is een leidraad opgenomen voor het schrijven van een klachtbrief.

 

Naar Kifid en dan?
Consumenten kunnen naar Kifid stappen zodra uit een brief van hun FD blijkt dat deze de klacht niet kan oplossen. Zij kunnen hun klacht dan het best indienen via mijn.kifid.nl. Kifid onderzoekt of de klacht klopt en wat er moet gebeuren.

Sneltest
Met behulp van de sneltest op Kifid.nl kunnen consumenten zelf bekijken of hun klacht behandelbaar is. Op deze website staat veel informatie over de klachtenprocedure bij Kifid.

 

 

arrow
Home | Tradeville Advies | Over ons
autoverzekering

autoverzekering

4
eigenhuis

eigenhuis

4
personeel

personeel

4
zakelijk

zakelijk

4
Tradeville Advies | MiracleWeb 3.0