Pensioen

[terug]

 

Wetgeving Pensioenen
De Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) heeft bescherming van de pensioenaanspraken tot doel. De wet verplicht een werkgever, die aan zijn werknemers een pensioen toezegt, maatregelen te treffen die erop zijn gericht dat de werkgever zijn toezegging kan nakomen.

- Algemene Ouderdomswet

- Pensioen- en Spaarfondswet

- Wet Inkomstebelasting 2001

 

Pensioenoplossingen
Welke pensioenregeling u uw werknemers aanbiedt is sterk afhankelijk van het budget dat u en uw werknemers hiervoor beschikbaar stellen. Met deze uitspraak realiseren wij ons dat u nog niet veel bent opgeschoten. In de praktijk zullen wij danook op basis van een aantal voorbeeldoffertes samen met u een richting gaan bepalen.

 

Globaal gezien zijn er echter drie varianten die als basis dienen:
- De middelloonregeling

- De eindloonregeling

- De beschikbare premieregeling

 

Voordelen
Heldere analyse waarin meerdere verzekeraars op basis van objectieve maatstaven met elkaar worden vergeleken. Duidelijke communicatie documenten voor uw werknemers waarmee snel zichtbaar wordt hoe zich de nieuwe pensioenregeling verhoudt ten opzichte van uw bestaande pensioenregeling.Digitale verwerking van mutaties.Indiensttredersgesprek voor nieuwe werknemers waarin de pensioenregeling wordt uitgelegd en te maken keuzes worden toegelicht.Deskundig relatiebeheer waarbij u kunt rekenen op een vast aanspreekpunt.

arrow
Home | Zakelijke verzekeringen | U zelf | Pensioen
pensioen

pensioen

4
Tradeville Advies | MiracleWeb 3.0