Pensioen

[terug]

 

Een pensioen kan uit drie onderdelen bestaan.

De basis is de uitkering van de overheid (AOW). Vervolgens kan deze worden aangevuld met een pensioenregeling via uw werkgever. Als laatste kunt u ook privé voorzieningen treffen.

Overheid
De basisvoorziening van de overheid is de AOW (Algemene Ouderdoms Wet). De bedoeling van de overheid is om iedereen in Nederland een minimum inkomen te geven bij pensionering. De AOW is een individuele uitkering. Door leeftijdsverschil tussen u en uw partner kan er een AOW tekort ontstaan.

Werkgever
Bijna alle werkgevers in Nederland kennen een pensioenregeling. Dit kan een collectieve regeling zijn, bijvoorbeeld een Pensioenfonds als het ABP. Ook zien we steeds meer individuele regelingen, waarbij de werkgever aan de werknemer een premie beschikbaar stelt om zijn pensioen te regelen.

Privé
Er zijn diverse voorzieningen in de privé sfeer voor uw pensioen. De belangrijkste voorzieningen zijn: lijfrenteverzekering, spaarrekening, beleggersrekening en de (over)waarde van de eigen woning.

 

Verschil collectief en individueel
Er wordt bij pensioenregelingen een onderscheid gemaakt tussen collectieve regelingen en regelingen op individuele basis.

Collectieve regeling
Een collectieve pensioenregeling geldt voor iedereen binnen een bepaalde bedrijfstak. De namen voor dit soort collectieve regelingen zijn:

- Bedrijfspensioenfonds (bijvoorbeeld voor het bakkersbedrijf)

- Beroepspensioenfonds ( bijvoorbeeld het ABP voor ambtenaren)

- Ondernemingspensioenfonds ( bijvoorbeeld het Philips Pensioenfonds).

 

De belangrijkste kenmerken van deze regelingen zijn:

- Iedereen wordt zondermeer toegelaten tot het pensioenfonds, er wordt geen selectie of keuring toegepast.

- Pensioenbreuk binnen een collectieve regeling bestaat niet.

- De winst op eventuele beleggingen binnen het pensioenfonds komt ten goede aan de deelnemers en werkgevers.

- In de meeste pensioenfondsen zijn de uitkeringen geïndexeerd, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase.

- Het beleid van het pensioenfonds wordt bepaald door werkgevers en werknemers.

 

Een aantal pensioenfondsen hebben hun regeling on-line staan.

Ook zijn er werkgevers die niet aangesloten zijn bij één van de eerder genoemde pensioenfondsen. De werkgever kan dan wel een collectieve regeling aanbieden die ondergebracht is bij een verzekeraar. Het voordeel voor u zit dan vaak in het feit dat er minder kosten door de verzekeraar in rekening worden gebracht. Hierbij moet u denken aan lagere administratiekosten en verzekeringskosten.

Individuele regeling
Indien een werkgever niet aangesloten is of kan zijn bij een pensioenfonds, kan er toch een pensioen geregeld worden. We spreken dan van een individuele pensioenregeling.
In veel gevallen heeft u binnen een individuele regeling meer keuzemogelijkheden. Vaak wordt binnen de individuele regeling gewerkt met een premie die door de werkgever beschikbaar wordt gesteld. De belangrijkste kenmerken van een "beschikbare premie" regeling zijn:

- De verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer. De pensioenuitkomsten hebben geen vaste relatie met het salaris.

- De flexibiliteit inzake de invulling van de pensioenregeling kan in veel gevallen door de werknemer geregeld worden.

- Vaak kennen deze regelingen geen waardevastheid.

- Budgettering voor de werkgever. De premielast is nauwkeurig vast te stellen en uit te drukken in een percentage van het loon .

arrow
Home | Zakelijke verzekeringen | Uw personeel | Pensioen
zakelijk

zakelijk

4
Tradeville Advies | MiracleWeb 3.0